Thursday, February 20, 2014

Woi, ikhlas! Dengar sini.

Sebab itu ada renungan menyebut 'ikhlas itu ibarat semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam pada malam yang gelap'. Sebab ia memang susah, sukar, payah, jerih untuk dilihat atau ditunjuk.  

No comments:

Open Cbox